PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING ESTHERSENDERS.COM
Esther Senders vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van
je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met avg@esthersenders.com

Artikel 1 Wie ben ik?
Esther Senders is een eenmanszaak, gevestigd te (5561BG) Riethoven aan de Rijthof 8. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer 75674777. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw
persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?
Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk je naam, bedrijfsnaam, vestigingsadres, rechtsvorm, KvK nummer en e-mail. Ik  gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Daarnaast verzamel ik andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken die naar voren zullen komen via de vragenlijsten die ik jou verstuur. Ik bewaar deze gegevens tot 2 jaar na onze overeenkomst. Om jouw bestelling te beheren zal ik jouw naam, bedrijfsnaam, eventueel telefoonnummer, e-mail, e-mailcorrespondentie, aankoopgeschiedenis, offertes, facuren en design documenten tot 6 jaar vanaf het sluiten van onze overeenkomst bewaren. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Ik vind het belangrijk de relatie met jou als klant goed te kunnen onderhouden. Voor mijn CRM systeem sla ik dan ook jouw naam, bedrijfsnaam, e-mail, eventueel telefoonnummer, bestelgeschiedenis en opgestelde documenten op. Dit doe ik uit een commercieel belang. Jij kunt deze gegevens inzien in jouw persoonlijke client portal. Ik zal deze gegevens na 6 jaar verwijderen, tenzij jij hier eerder een verzoek toe indient.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, bedrijfsnaam, indien gewenst factuuradres, klantnummer, e-mailadres en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 6 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou verwijderen.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, e-mail en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot afgehandelde klachten toevoegen aan jouw klantendossier en 6 jaar bewaren.

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik gebruik jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden. In elke nieuwsbrief die wordt verzonden heb jij de mogelijkheid je uit te schrijven.

Wanneer jij deel uit maakt van mijn Facebook community worden jouw social media account en de inhoud van de berichten die jij plaatst zichtbaar. Ik zal deze gegevens niet buiten de community opslaan. Wanneer jij beslist uit de community te stappen, worden jouw gegevens verwijderd. Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics en retargeting diensten. Ik heb een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en ben aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden. Ik zal hieromtrent een verwerkersovereenkomst sluiten.

Deze analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kan ik gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn actief zo lang ik de Pixel heb geinstalleerd. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan mij doorgegeven.

Ik heb op mijn website social plugins geplaatst. Met deze social share buttons kun jij mijn berichten en artikelen delen op jouw platformen. Via het gebruik van deze buttons plaatsen Facebook, Twitter, LinkedIn en Google Plus cookies op jouw apparaat. Dit zullen voornamelijk cookies zijn die jouw gebruikservaring optimaliseren, maar daarnaast kunnen zij ook tracking cookies plaatsen die jouw surfgedrag over meerdere websites volgen.

Wanneer jij niet (meer) wilt dat esthersenders.com cookies plaatst, kun jij in jouw browserinstellingen aangeven dat je geen cookies accepteert en alle geplaatste cookies verwijderen. Je dient dit wel op elke computer en in elke browser die je gebruikt aan te geven. Om het plaatsen van reacties onder mijn berichten of recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik je naam, bedrijfsnaam, eventuele logo, e-mail, eventueel facebook account en inhoud van je bericht. Met het plaatsen van je bericht of recensie worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Ik bewaar deze gegevens totdat jij jouw reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder. Recensies over mijn diensten bewaar ik zo lang deze actueel en relevant is of totdat jij een verzoek doet tot verwijdering en kan ik, met jouw expliciete toestemming, op mijn website plaatsen uit commercieel belang.

Tot slot kun jij mijn webinars volgen. Wanneer je je hiervoor inschrijft verwerk ik jouw naam, e-mail en eventuele betaalgegevens. Ik gebruik deze enkel om jou de link naar het webinar te kunnen sturen en je een herinnering te sturen wanneer het webinar bijna begint. Deze gegevens verwijder ik bij gratis webinars direct na het webinar en bewaar ik bij betaalde webinars tot 6 jaar voor de Belastingdienst. Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens? Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of contactpersoon verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Esther Senders om jouw gegevens in te zien. In jouw persoonlijke client portal kun jij zelf ook enkele gegevens in zien.

2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.

3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Esther Senders, kun jij bezwaar maken.

4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5. Geautomatiseerde verwerking – Jij mag mij altijd jouw standpunt over een geautomatiseerd besluit van Esther Senders laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.

6. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren. Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar avg@esthersenders.com. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs. Esther Senders is gerechtigd jouw identiteit te verifieren wanneer jij een verzoek indient.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?
Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik zal met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten afsluiten om jouw privacy optimaal te waarborgen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Geautomatiseerde besluitvorming
Esther Senders kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door jou verstrekte gegevens. Het is daardoor mogelijk dat een deel van mijn diensten niet (meer) voor jou beschikbaar is of gerechtelijke stappen worden ondernemen wanneer dit wordt verlangd.

Artikel 7 Slotbepalingen
Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar avg@esthersenders.com Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.